DzieA� Pieczonego Ziemniaka

Pills Buy W A�rodA� 18 paA?dziernika 2017 klasy IIa i IIIa wraz z wychowawczyniami wybraA�y siA� na wycieczkA� pieszA� do WziA�chowa MaA�ego, A?eby A�wiA�towaA� „DzieA� Pieczonego Ziemniaka”. Dzieci samodzielnie przygotowaA�y ognisko, zorganizowaA�y kijki na ktA?rych upiekA�y kieA�baski oraz samodzielnie wykopywaA�y z rajek ziemniaki. Poza tym poznaA�y leA�ne tajemnice, ktA?re byA�y inspiracjA� do zabaw. WspA?lne zabawy przy piA�knej jesiennej pogodzie byA�y A�wietnA� okazjA� do integracji spoA�ecznoA�ci klasowych.

buy brahmi hair oil cvs price for flonase