List Minister Edukacji Narodowej Anny Zalewskiej skierowany do rodziców i opiekunów, w którym poinformowała o najważniejszych zmianach w nowym roku szkolnym 2018/2019, w tym m.in. dalszym wdrażaniu nowej podstawy programowej.

➡  List Minister Edukacji Narodowej do Rodziców i Opiekunów Uczniów