Warszawa

Festiwal powitania lata „Sport i zdrowie – w głowie”
 
Klub Sportowy Polskie Himalaje zaprasza uczniów i rodziców do Warszawy na festiwal powitania lata w dniach 2-7 lipca. Zamierzamy w edukacji poprzez sport promować jego ogromne zalety dla zdrowia, kondycji i sprawności. W procesie kształtowania nawyków oraz postaw młodych ludzi, kluczową rolę odgrywa rodzina. Dlatego też do tej komórki skierowany jest główny cel zadania.
 
Wspólna aktywność wzmacnia rodzinne więzi, a mając przykład aktywnych rodziców, dziecko czerpie dobre wzorce, kształtuje charakter oraz lepiej rozwija się fizycznie, intelektualnie i społecznie. Ponadto, profilaktyka w postaci aktywnego trybu życia znacznie ogranicza ryzyko wystąpienia wielu problemów zdrowotnych. Jest jeszcze wartość dodana – trudno wyobrazić sobie sportową aktywność bez jakiejkolwiek rywalizacji, która jest kołem zamachowym. Dlatego też ten element znalazł się w programie kolejnego festiwalu, ale w formie coubertinowskiej – liczy się udział, a nie wynik. To w zabawie ma się rodzić sport.
 
Biorąc udział w rodzinnych turniejach gier zespołowych (piłki nożnej, koszykowej, ręcznej i siatkowej), mini-golfa, strzelaniu z łuku do tarczy, dziecko zechce wykazać się swymi umiejętnościami przed ojcem czy matką, a ci z kolei zechcą wypaść jak najlepiej przed swoimi pociechami. Natomiast wszelkie niedoskonałości będą znaczącym bodźcem do systematycznej aktywności, aby się poprawić i w następnym festiwalu pokazać się z jeszcze lepszej strony.
 
W tym roku planujemy objąć po 20 osób z trzech nowych placówek na liście klubu Polskie Himalaje: ze Szkoły Podstawowej im. Wandy Rutkiewicz we Wziąchowie Wielkim, Szkoły Podstawowej im. Antoniny Woźnej w Przyprostyni (wieś położona w województwie wielkopolskim, w powiecie nowotomyskim, w gminie Zbąszyń) oraz ze Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Bysławiu (wieś w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie tucholskim, w gminie Lubiewo).
 
Na bazę pobytową klub wybrał najlepsze i najtańsze w dobie kryzysu oraz inflacji miejsce w Warszawie, tj. Katolickie Centrum Kultury „Dobre Miejsce”, które stara się w swej działalności kłaść szczególny nacisk na tworzenie przestrzeni dla rodzin z dziećmi do twórczego spędzania czasu oraz umożliwia kontakt z niszową kulturą (kino studyjne, wystawy historyczne, religijne i sztuki). Do wykorzystania są boiska do gier zespołowych, pełnowymiarowa sala oraz teren do różnych aktywności. Cały teren jest ogrodzony, co podnosi poprzeczkę bezpieczeństwa, zwłaszcza tych najmłodszych.
 
Usytuowanie Centrum Kultury w Lasku Bielańskim, na wyjątkowej „wyspie” dzikiej przyrody w obszarze wielkiego miasta, stwarza możliwości aktywności ruchowej w scenerii potężnych dębów, grabów i klonów, a 13 przystanków na ścieżce dydaktycznej pokazuje jego bogactwo i zróżnicowanie.
 
Dzięki dobrej, wieloletniej (od 2015 roku) współpracy klubu z innymi właścicielami obiektów, będziemy mogli uatrakcyjnić program festiwalu o zawody w strzelaniu z łuku w hali jeździeckiej czy mini-golfa na terenie profesjonalnego Olympic Golf Club.
 
Odwiedzimy też Muzeum Sportu i Turystyki – to jedna z najstarszych placówek muzealnych o profilu sportowym na świecie. Tam przeprowadzone zostaną lekcje muzealne. Zajęcia łączą program nauczania realizowany w szkołach z dobrą zabawą. Spotkania pozwalają dzieciom rozwinąć i pogłębić zainteresowanie sportem, turystyką oraz ideami olimpijskimi, a w swej treści nawiązują do historii, jak i bieżących wydarzeń sportowych. Stosowane metody pracy dostosowane są do poziomu różnych grup wiekowych. Lekcje są prowadzone na ekspozycji stałej oraz w sali edukacyjnej.
 
Wybierzemy się także do Palmir w Kampinoskim Parku Narodowym – miejsca pamięci narodowej z grobami przeszło dwóch tysięcy Polaków zamordowanych przez Niemców w czasie II wojny światowej. Zginęli tu m.in. marszałek Sejmu  Maciej Rataj oraz mistrz olimpijski Janusz Kusociński.
 
Organizacja podobnych imprez i festiwali przez klub Polskie Himalaje w minionych latach, m.in. dla młodzieży gimnazjalnej oraz ich rodziców z niewielkich i bardzo ubogich ekonomicznie rejonów była bardzo wysoko oceniona przez uczestników.
 
Dzięki staraniom klubu pozyskane środki na wsparcie finansowe pozwoliły obniżyć koszty, stąd też koszt przypadający na jedną osobę wynosi 200 zł za pobyt od kolacji 2 lipca do śniadania 7 lipca i obejmuje zakwaterowanie, wyżywienie, transport lokalny, udział w zawodach, turniejach, projekcje filmowe, koncert zespołów muzycznych, ognisko i prelekcje edukacyjne oraz to wszystko, co związane jest z realizacją programu.