Informatyka 4

ZADANIE

Odszukaj poniższe cytaty w internecie, a następnie podaj tytuły książek, z jakich one pochodzą, oraz nazwiska autorów tych książek. Następnie wklej zdjęcie okładki.