W związku z epidemią koronawirusa obowiązuje zakaz wstępu na teren szkoły osobom niebędącym jej pracownikami.

Małgorzata Posacka