Dyrektor Szkoły Podstawowej we Wziąchowie Wielkim ogłasza rekrutację do oddziałów przedszkolnych i klasy I na rok szkolny 2019/2020.

Procedury postępowania rekrutacyjnego: arrow: Pobierz

Klauzula informacyjna dla procesu rekrutacji: ➡  Pobierz