Rekrutacja

Dyrektor Szkoły Podstawowej we Wziąchowie Wielkim ogłasza rekrutację do oddziałów przedszkolnych i klasy I na rok szkolny 2020/2021.

Procedury postępowania rekrutacyjnego:  ➡ Pobierz

Klauzula informacyjna dla procesu rekrutacji: ➡  Pobierz