Dyrektor Szkoły Podstawowej we Wziąchowie Wielkim ogłasza rekrutację do oddziałów przedszkolnych i klasy I.

Procedury postępowania rekrutacyjnego  ➡  Pobierz