List Ministra Edukacji i Nauki na zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2021/2022.