PROJEKTY SZKOLNE

REALIZOWANE W SZKOLE PODSTAWOWEJ

WE WZIĄCHOWIE WIELKIM

W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

⇒ Projekt czytelniczy „Czytam i rozumiem”

⇒ Projekt „Żyj zdrowo”

⇒ Projekt „Tydzień Polski”