JĘZYK POLSKI W INTERNECIE

Odszukaj cytaty w internecie, a następnie podaj tytuły książek, z jakich one pochodzą, oraz nazwiska autorów tych książek. Następnie wstaw grafikę związaną z tymi książkami.