EduNect

Dnia 8 października bieżącego roku część uczniów i nauczycieli z naszej szkoły miała możliwość uczestniczenia w pokazowych lekcjach systemu EduNect. Celem systemu EduNect jest poprawa wyników nauczania, zmiana nastawienia uczniów do nauki, wzrost ich aktywności w trakcie lekcji oraz indywidualizacja pracy z uczniami. Zajęcia przeprowadzone zostały na tabletach i laptopach w sali komputerowej.

Uczniowie po zalogowaniu się widzą listę przedmiotów, z których wybierają tę lekcję, którą mają w planie. Wszyscy rozwiązują te same lekcje, ale pracują we własnym tempie, robiąc inne zadania z tego samego zakresu. System EduNect można wykorzystać podczas lekcji powtórzeniowych, utrwalenia materiału, treningu umiejętności, a nawet sprawdzianu czy kartkówki. Nauczyciele mogą również zamówić lub samodzielnie zaplanować zajęcia, a także wykorzystać lekcje proponowane. Uczniowie mogą pracować nie tylko w szkole, ale i w domu. Po zajęciach, zarówno nauczyciele, jak i uczniowie otrzymują raport, a tym samym natychmiastową i obiektywną ocenę pracy na lekcji. Przeprowadzone lekcje pokazowe spotkały się z ciepłym przyjęciem ze strony uczniów i nauczycieli.