Szkolenie z I pomocy przedmedycznej

22 marca 2023r. druhowie 🚒Ochotniczej Straży Pożarnej w Gądkowicach i jednocześnie absolwenci naszej szkoły  🧑‍🚒Wojciech Bukowski i 🧑‍🚒 Paweł Stefański przeprowadzili warsztaty dla nauczycieli z I pomocy przedmedycznej. Przypomnieli zasady udzielania pierwszej pomocy osobom poszkodowanym. Był to wykład nie tylko teoretyczny, ale również praktyczny. Druhowie zademonstrowali, jak należy reagować w przypadku osób z utratą przytomności, brakiem oddechu, krwotokiem, zakrztuszeniem, zaprezentowali użycie defibrylatora AED oraz przeprowadzili pokaz resuscytacji
krążeniowo- oddechowej na fantomie. Po części pokazowej nauczyciele mogli przećwiczyć praktycznie udzielanie pierwszej pomocy. Warsztaty miało na celu kształtowanie pozytywnych i bezpiecznych postaw oraz zapoznanie nauczycieli z podstawowymi czynnościami ratowniczymi.
Strażakom dziękujemy za profesjonalne przygotowanie pokazu i przekazanie wiedzy swoim byłym nauczycielom🧑‍🚒🧑‍🚒🚒