Standardy Ochrony Małoletnich

Szanowni Rodzice!Zgodnie z obowiązującymi przepisami Szkoła Podstawowa im. Wandy Rutkiewicz we Wziąchowie Wielkim wprowadziła politykę Standardów Ochrony Małoletnich. Zachęcamy Państwa do zapoznania się z w/w dokumentem, stanowiącym zbiór zasad i procedur postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa dzieci. Jego najważniejszym celem jest ochrona dzieci przed … Czytaj dalej Standardy Ochrony Małoletnich