Informacja

Szanowni Rodzice, w związku z niepokojem wywołanym koronawirusem bardzo proszę o wyczulenie się na następujące kwestie:

  • przypominanie dzieciom zasad przestrzegania podstawowych zasad higieny, w tym np. częstego mycia rąk z użyciem ciepłej wody i mydła oraz ochrony podczas kaszlu i kichania;
  • nieposyłanie przeziębionych i chorych dzieci do przedszkola lub szkoły;
  • niewyjeżdżanie do krajów, w których wykryto ogniska koronawirusa;
  • sprawdzanie na bieżąco komunikatów publikowanych na stronach Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia.;
  • w razie wątpliwości kontakt z najbliższą stacją sanitarno-epidemiologiczną w Miliczu na
    ul. Armii Krajowej 5

W przypadku dodatkowych wątpliwości można dzwonić na infolinię Ministerstwa Zdrowia – tel. 800 190 590 (czynna całodobowo).”
Nie ulegajmy panice, ale bądźmy czujni wobec zagrożeń, mając nadzieję, że nas one nie dotyczą.