W najbliższych dniach w miejscowościach: Latkowo, Ostrowąsy, Wodników, Wziąchowo Wielkie, Potasznia, Bracław, Kolęda pojawią się wolontariusze ze SP Wziąchowo Wielkie, którzy będą zbierać datki na PCK.

Połowa zebranej kwoty zostanie przeznaczona dla p.Natalii, mieszkanki Wziąchowa Wielkiego, druga część na obiady dla dzieci głodnych oraz na dofinansowanie wycieczek.

SKW i PCK