Klauzula na internet

Klauzula informacyjna dla uczestników imprezy

Klauzula informacyjna przy rekrutacji

Klauzula informacyjna-monitoring

Klauzula na wycieczki

Klauzula ogólna

Wniosek o zapewnienie dostępności informacyjno – komunikacyjnej – jeżeli potrzebujesz pomocy w załatwieniu swojej sprawy – złóż ten wniosek

Plan działań na rzecz poprawy dostępności na lata 2021-2024