W dniach 26-28 lutego 2018r. odbędą się rekolekcje wielkopostne.

Plan zajęć podczas rekolekcji:

1,2,3 lekcja – według planu zajęć

11:00 – msza św. i nauka rekolekcyjna

12:00 – odwóz

 

Obiady będą wydawane według harmonogramu:

Klasy I-III – godz.9:30.

Przedszkole – godz. 10:00

Klasy IV-VII – godz. 10:30

 

W dniu 26 lutego odbędzie się kolejny koncert Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu.