I etap przygotowań do realizacji projektu

Stowarzyszenie Nasza Szkoła przy Szkole Podstawowej we Wziąchowie Wielkim przystąpiło do realizacji projektu” Zwiększenie aktywności fizycznej dzieci i młodzieży”. Zadanie zostanie  dofinansowane z funduszu prewencyjnego PZU POMOC TO MOC.

Już została zamówiona dokumentacja projektowa oraz urządzenia tworzące siłownię zewnętrzną. Wykonawcą zadania będzie firma STANECO z Limanowej. Teren pod wykonanie siłowni został już przygotowany przez szkołę. Wkrótce -18 marca nastąpi montaż urządzeń.