1. Regulamin korzystania z dziennika elektronicznego.
  2. Procedury korzystania z telefonów.
  3. Procedura postępowania w przypadku stwierdzenia wszawicy w szkole.