Wykonaj działania podane w tabeli. Komórki z wynikami mnożenia oznacz kolorem zielonymKomórki z wynikami dzielenia oznacz kolorem żółtymKomórki z wynikami odejmowania oznacz kolorem fioletowym. Komórki z wynikami dodawania oznacz kolorem niebieskim