➡ Opłat za obiady na styczeń należy dokonywać u intendenta do 13 stycznia.

➡ Zgłoszeń nieobecności dziecka na obiedzie należy dokonać najpóźniej w dzień poprzedzający nieobecność, u intendenta lub w sekretariacie szkoły, zgłoszenie po tym czasie nie będzie skutkowało zwrotem pieniędzy za opłacony posiłek.

➡ Regulamin stołówki szkolnej  ➡  Regulamin