➡ Opłat za obiady należy dokonywać u intendenta do 07 dnia każdego miesiąca.

➡ Zgłoszeń nieobecności dziecka na obiedzie należy dokonać najpóźniej w dzień poprzedzający nieobecność, u intendenta lub w sekretariacie szkoły, zgłoszenie po tym czasie nie będzie skutkowało zwrotem pieniędzy za opłacony posiłek.

➡ Regulamin stołówki szkolnej  ➡  Regulamin

 

Aktualne stawki za obiady 2019/2020:

ZUPA  zł / porcję
II DANIE  zł / porcję