➡ Opłat za obiady należy dokonywać u intendenta do dnia podanego w zakładce „OPŁATY ZA OBIADY„.

➡ Zgłoszeń nieobecności dziecka na obiedzie należy dokonać najpóźniej w dzień poprzedzający nieobecność, u intendenta lub w sekretariacie szkoły, zgłoszenie po tym czasie nie będzie skutkowało zwrotem pieniędzy za opłacony posiłek.

➡ Regulamin stołówki szkolnej  ➡  Regulamin