Wykaz podręczników do zakupienia we własnym zakresie w roku szkolnym 2020/2021.


Procentowe zestawienie wpłat na Radę Rodziców w poszczególnych klasach:

 ➡  Wpłaty


INFORMACJE DLA RODZICÓW

 ➡  HARMONOGRAMY I PLANY

Godziny lekcyjne, harmonogramy, dni wolne, zajęcia dodatkowe, koncerty, pedagog, logopeda, intendent…

HARMONOGRAM WYWIADÓWEK

 ➡  Procedury przyjęcia dziecka do oddziału przedszkolnego, klasy pierwszej i klas pozostałych Szkoły Podstawowej we Wziąchowie Wielkim