Wykaz podręczników do zakupienia we własnym zakresie w roku szkolnym 2021/2022.


INFORMACJE DLA RODZICÓW

HARMONOGRAM WYWIADÓWEK

 ➡  Procedury przyjęcia dziecka do oddziału przedszkolnego, klasy pierwszej i klas pozostałych Szkoły Podstawowej we Wziąchowie Wielkim