INFORMACJE DLA RODZICÓW

 ➡  HARMONOGRAMY I PLANY

Godziny lekcyjne, harmonogramy, dni wolne, zajęcia dodatkowe, koncerty, pedagog, logopeda, intendent…

HARMONOGRAM WYWIADÓWEK