Harmonogram uroczystości i imprez szkolnych w roku szkolnym 2017/2018

Lp.

Nazwa uroczystości

Termin

1.
Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018.
4 IX 2017
 2.
Dzień Edukacji Narodowej.
13 X 2017
 3.
Pasowanie uczniów klas I.
27 X 2017
 4.
Projekt „Tydzień Polski”
Święto Odzyskania Niepodległości.
6-10 XI 2017
10 XI 2017
 5.
Uroczystość pasowania na czytelnika biblioteki szkolnej.
XII 2017
 6.
Jasełka szkolne.
15 XII 2017
 7.
Zabawa choinkowa.
I 2018
 8.
Pierwszy Dzień Wiosny.
21 III 2018
 9.
Dzień Ziemi.
20 IV 2018
10.
Apel z okazji Uchwalenia Konstytucji 3 maja.
27 IV 2018
11.
Dzień Dziecka – podsumowanie projektu „Żyj zdrowo”.
Święto Szkoły.
 30 V 2018
12.
Dzień Sportu.
19 VI 2018
13.
Zakończenie roku szkolnego 2017/2018.
22 VI 2018