UWAGA!

Rodzice dzieci korzystających z dowozów do szkoły i odwozów do domu zobowiązani są do złożenia oświadczeń, na podstawie których będą zamawiane bilety miesięczne. Bez oświadczenia rodzica/opiekuna prawnego uczeń nie może korzystać z autobusu szkolnego. Wypełnione oświadczenie należy złożyć w sekretariacie szkoły do dnia 19.08.2022 r.

→ Oświadczenie