Dyrektor Szkoły Podstawowej we Wziąchowie Wielkim ogłasza rekrutację do oddziałów przedszkolnych i klasy I.
Szczegółowe informacje i procedury postępowania rekrutacyjnego znajdą Państwo w zakładce REKRUTACJA.
Znalezione obrazy dla zapytania go to school