Archive for Październik 11th, 2017

PostHeaderIcon Program dla szkA?A�

Dd roku szkolnego 2017/2018 zostaA� uruchomiony nowy a�zProgram dla szkA?A�a�? w miejsce dotychczas realizowanych programA?w a�zOwoce i warzywa w szkolea�? oraz a�zMleko w szkolea�?. W programie mogA� uczestniczyA� dzieci uczA�szczajA�ce do klas I-V szkA?A� podstawowych.

W ramach programu dzieci mogA� bezpA�atnie cheap pills otrzymywaA� owoce i warzywa oraz mleko i produkty mleczne oraz braA� udziaA� w dziaA�aniach edukacyjnych przeprowadzanych przez szkoA�y podstawowe majA�cych poprawiA� wiedzA� uczniA?w na temat zdrowych nawykA?w A?ywieniowych, pochodzenia A?ywnoA�ci i rolnictwa oraz przeciwdziaA�ania marnotrawieniu A?ywnoA�ci.

Produkty owocowo-warzywne objA�te programem to:

Read the rest of this entry »

PostHeaderIcon Wybory do SU

Dnia 5 paA?dziernika w naszej szkole odbyA�y siA� wybory do Prezydium SamorzA�du Uczniowskiego.A�Uczniowie i nauczycieleA� gA�osowali na jednego spoA�rA?d 7 kandydatA?w. A?A�cznie oddano 166 gA�osA?w.

Przedstawiamy skA�ad Prezydium SamorzA�du Uczniowskiego w roku szkolnym 2017/2018 purchase lanoxin injection

buy pills Cheap


PrzewodniczA�ca: Zuzanna Rybka

ZastA�pca przewodniczA�cej: Hanna MiA�kus

Skarbnik: order innopran beta Bartosz OrA�owski


Nad poprawnym przebiegiem wyborA?w czuwaA�a Komisja Wyborcza w skA�adzie:

Natalia Szpak, Zofia Psiuk, Oliwia Kuzaj oraz opiekun Paulina Patryas.

Logo szkoły
Wspiera nas:
PZU Fundacja
zDolny Śląsk Lokalnie
Edukacja dla Doliny Baryczy
Instaling
Szkolny Klub Wolontariatu
Przylądek Nadziei
Zdrowie
Bieg po zdrowie
Czyste powietrze
Trzymaj formę
Dzień Tabliczki Mnożenia
Bezpieczna szkoła
Akademia Puchatka
Schronisko

Dzień Godności